Ts Online Mobile – Q Thất Quân Vu Cấm – Đặc thù +135 HP SP

Ts Online Mobile – Q Thất Quân Vu Cấm

 

Tên Q: Thất quân Vu Cấm
ĐKNV: không.
Địa điểm: Trần Lưu thành – Việt Châu.
Vật phẩm : Thiên Xu Trâm (Đặ Thủ) +135sp đẳng cấp hạn chế 75 hoặc đặc thủ +135hp lv75 + 3% exp.
Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Vũ chiến Bàng Đức
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến phổ hộ Trần Lưu đối thoại Dư Cấm, đồng ý tìm súng ngọan thạch (Q Thiết trượng Hứa Xương), tìm được quay lại nói chuyện.
2. Sau đó đến rừng Trần Lưu nói chuyện Đổng Hành, đồng ý đến rừng Trực Dương bắt Tuyệt Bông mã ( nói chuyện Tuyệt bóng mã gia nhập đội ngũ), quay lại nc Đổng Hành, nhận dc điểm kinh nghiệm.
3. Tiếp tục nói chuyện Đổng Hạnh, đồng ý luyện 1 trong 2 NPC lên cấp 30, luyện xong quay lại nói chuyện Đổng Hạnh, rồi quay lại nói chuyện Dư Cấm, đồng ý đến Sơn động Thước Vĩ thám thính. Khi vào sơn động cho NPC xuất chiến đến tọa độ 1746 : 981 đánh 2 trận là hòan thành nhiệm vụ.

Tên Q: Thiết trượng Hứa Xương
 

Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Ngoan thạch súng (công + 8, phòng – 1, lv. 20).
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đối thoại với Đại Ngốc trong ngôi nhà nhỏ, đồng ý cho anh ta chế vũ khí, giúp tìmtiểuthiếtmiếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), gỗ đàn hương 3 cái (lượm trong mỏ Đông Quận), đá giác miếng 5 cái (mỏ khoáng Đông Quận, đào khoáng 10), 2000 tiền.
2. Tìm xong đưa cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.

Recommended For You

About the Author: duongktvn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *