NGƯỜI DƠI 1: KHỞI NGUỒN NGƯỜI DƠI Batman 1: Batman Begins (2005)

NGƯỜI DƠI 1: KHỞI NGUỒN NGƯỜI DƠI Batman 1: Batman Begins (2005) NGƯỜI DƠI 1: KHỞI NGUỒN NGƯỜI DƠI Batman 1: Batman Begins (2005) Nội dung phim: Từ một cậu bé với... Read more »

NGƯỜI DƠI 2: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM – Batman 2: The Dark Knight (2008)

NGƯỜI DƠI 2: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM – Batman 2: The Dark Knight (2008) NGƯỜI DƠI 2: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM – Batman 2: The Dark Knight (2008) Nội dung phim: Cuộc... Read more »
Ad Widget

NGƯỜI DƠI 3: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY – Batman 3: The Dark Knight Rises (2012)

NGƯỜI DƠI 3: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY – Batman 3: The Dark Knight Rises (2012) NGƯỜI DƠI 3: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY – Batman 3: The Dark Knight... Read more »